Giới thiệu

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN SAO MAI                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

                           

        - Tên trường: Mầm Non sao Mai.

          - Địa chỉ: Khu vực 5 – Phường Châu văn Liêm – Quận Ô Môn – TP Cần Thơ.

          - Năm thành lập: 1982 là trường Mẫu giáo Thị Trấn Ô Môn. Đến năm 2004 trường đổi tên là trường Mầm Non sao Mai cho đến nay.

          - Hiệu trưởng qua các giai đoạn:

                   1/ Bà : Trần Thị Âu

                   2/ Bà : Nguyễn Thị Nguyệt Thu

                   3/ Bà : Phan Thị Nga

                   4/ Bà : Trần Thị Thắm

                   5/ Bà : Lê Thị Ty

                   6/ Bà : Trương Thị Triều

                   7/ Bà : Trần Thị Út

          - Tổng số CB-GV-NV: 36

          - Số lớp: 10 lớp

          - Số học sinh hiện nay: 280 cháu

          - Thành tích tập thể:

                   + Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

                   + Huân chương lao động hạng 3/2010

                   + Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2008

                   + Bằng khen Bộ từ năm 1991 – 2007.

                   + Bằng khen UBND TP năm 1987 – 2014

                   + Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tháng 1/2015

          - Cá nhân nổi bật trong năm qua:

                   + Nhà giáo ưu tú: 01 người/2008

                   + Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 1 người/2010

                   +Bằng khen BGD: 2 người/ 2001, 2007

                   + Bằng khen UBNDTP: 5 người

                   + GVG Quận: 16 người

                   + GVG cấp TP: 9 người

          - Hình thức: Tự học, nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn…Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các hoạt động, phong trào do trường PGD, Sở tổ chức, học tập, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp…