Chi tiết tin
Quay lại

Thơ : Tết đang vào nhà ( Nguyễn Hồng Kiên)

Ngày 26/05/2017, 02:26
Thơ : Tết đang vào nhà ( Nguyễn Hồng Kiên)
 
Tết đang vào nhà

Hoa đào trước ngõ
Cười vui sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Rung rinh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Têt đang vào nhà
Sắp them một tuổi
Trời đất nở hoa
DIỄM MY