Chi tiết tin
Quay lại

Thơ: Bé và ông mặt trời.( Ngô Thị Bích Hiền)

Ngày 26/05/2017, 02:29
Thơ: Bé và ông mặt trời.( Ngô Thị Bích Hiền)
 
Bé và ông mặt trời

Ông mặt trời
Ông mặt trời óng ánh
Toả nắng hai mẹ con
Bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông
Ông ở trên cao nhé
Cháu ở dưới này thôi
Hai ông cháu cùng cười
Mẹ cười đi bên cạnh
DIỄM MY