Chi tiết tin
Quay lại

HỘI THI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Ngày 07/02/2018, 05:15
Phòng giáo dục và đào tạo Quận Ô Môn và trường mầm non SAO MAI nói riêng tổ chức hội thi "xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017 - 2018. Các giáo viên đã tham gia một cách sôi nổi tích cực cùng trẻ, để trẻ được thoải mái trải nghiệm và khám phá, trẻ vừa chơi vừa học, từ đó trẻ được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

  Phòng giáo dục và đào tạo Quận Ô Môn  và trường mầm non SAO MAI nói riêng tổ chức hội thi "xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017 - 2018. Các giáo viên đã tham gia một cách sôi nổi tích cực cùng trẻ, để trẻ được thoải mái trải nghiệm và khám phá, trẻ vừa chơi vừa học, từ đó trẻ được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

DIỄM MY