Chi tiết tin
Quay lại

VỀ LẠI Ô MÔN

Ngày 03/04/2019, 04:56

VỀ LẠI Ô MÔN

 

Về lại Ô Môn quê hương tôi

Bâng khuâng lòng hát khúc reo vui

Thới An chiều nắng vàng sông Hậu

Qua rạch Cam My ngọt tiếng cười.

 

Nhà ai ngan ngát hương vườn sớm

Lối cũ tôi về rợp bóng xan

Gió lay hpa khế vươn trên tóc

Lòng kẻ xa quê nặng trĩu cành

 

Ngụm nước quê hương vừa uống lại

Mà nghe mát rượi một thâm tình

Chừng thơm trong nước mùi sữa mẹ

Nuôi tôi khôn lớn tự ngày xanh

 

Ô Môn thương quá dòng sông ấy

Có còn người xưa đứng trông đò?

Lao xao sóng vỗ đôi bờ nhớ

Gọi tiếng lòng ơi!Hẹn đợi chờ.

 

 

Họ và tên:  Trần Thị Nguyệt Hồ

Lớp : Chồi 1

DIEM MY