Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 23/05/2016

Ngày 14/06/2016, 17:46

<div>&lt;div class="td-lop"&gt;</div>

<div>&lt;p&gt;MẦM NON&lt;/p&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-buoi"&gt;Sáng&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-mon-an"&gt;Cháo cá lóc&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-buoi"&gt;Trưa&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-mon-an"&gt;</div>

<div>&lt;ol&gt;</div>

<div>&lt;li&gt;Cháo tôm&lt;/li&gt;</div>

<div>&lt;li&gt;Canh &lt;/li&gt;</div>

<div>&lt;li&gt;Nho&lt;/li&gt;</div>

<div>&lt;/ol&gt;</div>

<div>&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-buoi"&gt;Xế&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-mon-an xe"&gt;Sữa tươi&lt;/div&gt;</div>

<div>&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-lop"&gt;</div>

<div>&lt;p&gt;MẪU GIÁO&lt;/p&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-buoi"&gt;Sáng&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-mon-an"&gt;Cháo cá chép&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-buoi"&gt;Trưa&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-mon-an"&gt;</div>

<div>&lt;ol&gt;</div>

<div>&lt;li&gt;Thịt kho đậu hủ&lt;/li&gt;</div>

<div>&lt;li&gt;Canh bí&lt;/li&gt;</div>

<div>&lt;li&gt;Đu đủ&lt;/li&gt;</div>

<div>&lt;/ol&gt;</div>

<div>&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-buoi"&gt;Xế&lt;/div&gt;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&lt;div class="td-mon-an xe"&gt;Sữa chua&lt;/div&gt;</div>

<div>&lt;/div&gt;</div>