Chi tiết tin
Quay lại

Thơ: Trăng sáng

Ngày 26/05/2017, 02:22
Thơ: Trăng sáng ( Nhược Thủy)
 
Thơ: Trăng sáng

Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như quả bóng
Lơ lững mà không rơi
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bứơc
Như muốn cùng đi chơi
DIỄM MY