Chi tiết tin
Quay lại

Mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2018

Ngày 20/01/2019, 15:36

Mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2018

 

Có những người lái đò trên dòng đời xuôi ngược, mà con đò là những yêu thương còn mái chèo là những trang vở. Ngày qua ngày, năm qua năm, họ thầm lặng đưa lớp lớp học trò qua sông với hành trang mang theo là những con chữ, là điều hay lẽ phải, là những bài học để lớn khôn hơn, trưởng thành hơn và vững bước khi đặt chân đến những bờ bến khác của cuộc đời. Không ai khác hơn, những người lái đó ấy là những người Cô giáo thân yêu!

 

DIEM MY