Chi tiết tin
Quay lại

Hội thi “Bé kể chuyện, đọc thơ”

Ngày 26/05/2017, 09:55
Hội thi “Bé kể chuyện, đọc thơ” là một trong những biện pháp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đánh giá thực chất công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường, đánh giá quá trình chăm sóc, giáo dục của từng nhóm/lớp, từng giáo viên để từ đó tìm ra các giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng có hiệu quả hơn.

Hội thi “Bé kể chuyện, đọc thơ”

 

Hội thi “Bé kể chuyện, đọc thơ” là một trong những biện pháp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đánh giá thực chất công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường, đánh giá quá trình chăm sóc, giáo dục của từng nhóm/lớp, từng giáo viên để từ đó tìm ra các giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng có hiệu quả hơn.

Thông qua Hội thi tạo cơ hội cho trẻ mầm non được giao lưu thể hiện kỹ năng nhận thức về môi trường tự nhiên, xã hội, khả năng giao tiếp, năng khiếu và sở trường ở trẻ, từ đó hình thành toàn diện nhân cách cho trẻ.

Khi tham gia hội thi thì trường đã đạt được GIẢI NHẤT và sau đây là một số hình ảnh của trường mầm non Sao Mai khi tham gia hội thi.

 

 

 

 

DIỄM MY