Chi tiết tin
Quay lại

HỘI THI BÉ KỂ CHUYỆN ĐỌC THƠ

Ngày 19/05/2017, 18:31
tổ chức hội thi “Bé kể chuyện, đọc thơ”. Hội thi là một trong những biện pháp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đánh giá thực chất công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường, đánh giá quá trình chăm sóc, giáo dục của từng nhóm/lớp, từng giáo viên để từ đó tìm ra các giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng có hiệu quả hơn.
DIỄM MY